عنوان مقاله: نقش تکنولوژی در تسلط انسان بر طبیعت

نویسنده/ مترجم: ژاکوب برونوفسکی/ حبیب ناظری

آدرس­ پست الکترونیکی نویسنده/ مترجم:

تاریخ تهیه:

ارسال کننده: همفکران جامعه مجازی - تاریخ ارسال: 1388

آدرس­ پست الکترونیکی ارسال کننده:

موضوع اصلی: تاریخ تکنولوژی - موضوع فرعی: تسلط بر طبیعت

سه کلیدواژه اصلی به ترتیب اهمیت: دگرگونی تمدن، ماشین، انرژی

سه کلیدواژه فرعی به ترتیب اهمیت: ابزارهای اولیه، ماشین به جای انسان، انقلاب صنعتی

 

چکیده مقاله

در چند هزار سالی که از کشف کشاورزی می‌گذرد، توان و امکان انسان برای غلبه بر طبیعت و تغییر شکل دادن و در اختیار گرفتن آن با آهنگی روز افزون به صورت دایم افزایش یافته و می‌یابد. در بین همه موجودات فقط انسان برخلاف دیگر موجودات زنده، قادر است بر محیط زندگی‌ خود مسلط شود و آن را مطابق با خواست و نیازش تغییر دهد. هیچ موجود دیگری تا این حد قابلیت سازگاری ندارد که بتواند هم در سرمای نواحی قطبی و هم در گرمای جنگل‌های گرمسیری در خانه خود احساس آسایش کند. دستیابی به چنین حدی از قابلیت سازگاری و چیرگی بر طبیعت، جز با بهره‌گیری از ویژگی‌های یک تمدن بسیار پیچیده و پیشرفته که بر پایه گسترش و پیشرفت فزاینده علم و تکنولوزی استوار است، ممکن نیست. درست همان‌گونه که ماشین به آزاد شدن انسان از فعالیت و کار بدنی روزمره کمک کرد، اکنون نیز اسباب‌های الکترونیکی به آزاد شدن انسان از فعالیت و کار ذهنی کمک می‌کنند. هر روز که می‌گذرد، فرایندهای اتوماتیک بیشتری ابداع می‌شوند که کامپیوتر کنترل آن‌ها را بر عهده دارد. اما این تحول جدید چه تغییرات انقلابی در پی خواهد داشت؟ ما حتی نمی‌توانیم پاسخ را حدس بزنیم. بی‌تردید تغییراتی اجتماعی به دنبال خواهند داشت و جامعه باید خود را با آن‌ها سازگار کند.

دریافت فایل PDF مقاله

نوشته شده توسط بنیاد علمی - فرهنگی  | لینک ثابت |